Marloes van Haften - Watermanagement

Hoofdstuk 10 - Kunst en prijzen
10 Kunst en prijzen

Hoofdstuk 10

Kunst en prijzen

10.1 Kunstcollectie 

Hogeschool Rotterdam heeft sinds 1994 een Kunstcommissie die zorgt voor aankoop, plaatsing en verspreiding van tot de verbeelding sprekend werk van oud-studenten, kunst en design die kunnen bogen op een professionele beroepspraktijk. De Kunstcommissie werkt om niet; leden geven blijk van een meer dan gemiddelde betrokkenheid met het wel en wee van kunst en vormgeving in Rotterdam (en verre omstreken). Op hun thuisbases betonen zij zich bevlogen ambassadeurs van de Kunstcommissie.

Met een bescheiden jaarlijks budget is inmiddels een veelzijdige en representatieve collectie van 177 items opgebouwd, bestemd voor ruimtes met een sterk publiek karakter. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de instituten die zijn gehuisvest in de verschillende locaties van Hogeschool Rotterdam. Bovendien ontwikkelt de Kunstcommissie in toenemende mate initiatieven om medewerkers van Hogeschool Rotterdam ook zelf de gelegenheid te bieden voor een aantrekkelijk bedrag kunst of design te verwerven.

In de Kunstcommissie van Hogeschool Rotterdam hebben zitting:

 

 • Jan van Heemst (voorzitter), hoofddocent bij Willem de Kooning Academie;
 • Helen Hulspas (secretaris), bestuursassistent bij het college van bestuur;
 • Sabine Maertens (lid), beleidsadviseur bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie;
 • René Verouden (lid), onderwijsmanager bij Willem de Kooning Academie;
 • Izaak Dekker (lid), senior-beleidsadviseur en docent bij Hogeschool Rotterdam;
 • Mark Smit (lid), hogeschooldocent bij Instituut voor Engineering en Applied Science;
 • Kim Coster (lid), onderwijsondersteuning bij het Instituut voor Lerarenopleidingen;

 

2016 was een belangrijk jaar voor de Kunstcommissie. Er zijn een paar mooie acties in gang gezet. Zo is de kunstcollectie fraai uitgelicht op een website die beantwoordt aan de kwaliteit die de Kunstcommissie voor ogen staat (lancering voorjaar 2017). En verder hebben drie alumni van Willem de Kooning Academie (waarvan twee kunstenaars al in de collectie zijn vertegenwoordigd) de opdracht gekregen om werk-in-oplage te maken. Deze edities biedt de Kunstcommissie in 2017 voor een schappelijke prijs aan alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam aan.

 

Een van de aankopen in 2016 was:

 

 • kunstenaar: Martijn van Berkum  
 • titel: Structures (vier tekeningen)
 • formaat: 45 cm x 60 cm
 • techniek: grafiet op papier

 

 

10.2 Prijzen

In 2016 vielen net als de jaren daarvoor, veel van de studenten (en medewerkers) van de hogeschool in de prijzen. We geven een (niet-uitputtend) overzicht.

 

Verbetercompetitie

In 2016 heeft Hogeschool Rotterdam voor het eerst de Just Do It Verbetercompetitie gehouden. De eerste prijs was voor Briony Veldkamp en Mohammed Ziani (IBK) met hun project over logistieke problemen bij tentamens. De tweede prijs werd gewonnen door Sema Uguz (CMI) met haar project over de rol van klassenvertegenwoordigers bij CMD en CMGT. De derde prijs was voor Jos Beekman en Kylie Mirer (IvG) met een project over het volledig en op tijd toetsen van de IVG Medische hulpverlening.

 

Case Competition

De NIBS Worldwide Case Competition is een jaarlijkse casecompetitie waarin zestien gekwalificeerde teams van over de hele wereld het tegen elkaar opnemen in het oplossen van een probleem. De volgende studenten hebben een bronzen medaille gewonnen bij de NIBS Worldwide Business Case Competition 2016 in Texas: Bram van Walstijn (Bedrijfseconomie), Sheila Kap (Bedrijfseconomie), Roderick Vos (International Business and Management Studies) en Nicholas Smeele (SportMarketing & Management). Niet alleen het team won een mooie prijs, ook meereizend docent en coach Gerard van der Star viel in de prijzen. Hij ontving de award voor ‘Most Inspiring Coach’.  

 

Afstudeerprijzen Bouwend Rijnmond

De oud-studenten van Hogeschool Rotterdam Niels Steverink (Bouwkunde) en Jasper Borst (Civiele Techniek) hebben een eerste plaats gehaald bij de afstudeerprijzen Bouwend Rijnmond. Niels is afgestudeerd op het onderwerp ‘Verantwoord en toekomstgericht bouwen op een nieuw dijkconcept’. Jasper hield zich tijdens zijn afstudeeronderzoek bezig met de vraag: wat is de optimale steile wandconstructie in gewapende grond op een slappe ondergrond?

 

Waterbouwprijs 

Tijdens de Waterbouwdag werden de winnaars bekendgemaakt van de Waterbouwprijs 2016. Oud-studenten Civiele Techniek, Vincent Ligthart en Rowan Paassen, eindigden op de derde plaats.

 

Docent van het jaar

Docent Adriaan de Jongh (Fiscaal recht) van de Rotterdam Academy is de docent van het jaar 2016 van Hogeschool Rotterdam geworden. Hij was een van de veertien genomineerden en werd gekozen omdat hij het beste voldeed aan de criteria die vooraf door de studentenraad waren opgesteld. Deze verkiezing is in feite een voorronde voor de landelijke titelstrijd van het Interstedelijk Studentenoverleg.

 

Clean Water Challenge 

De Clean Water Challenge is een multidisciplinaire “pressure cooker” van een dag waarbij diverse teams hun idee voor het makkelijker verkrijgen van zuiver drinkbaar water uit afvalwater mochten presenteren aan een jury van de Topsector Chemistry Granting & Graduation Event in de Utrechtse Jaarbeurs.

Achttien studenten uit de talentenprogramma’s van de Topsector Chemie en Topsector Water bogen zich in cross-sectorale teams over oplossingen. Het winnende team, bestaande uit Annette Zwinderman (Watermanagement), Susanne van Breugel (Chemie) en Anke Wetser, kwam met de oplossing om met behulp van elektrische lading afvalwater te ontdoen van vet en andere vervuiling nog voordat het water het hoofdriool bereikt. Dit is een oplossing voor de hoge onderhoudskosten van rioolbuizen die verstopt raken door frituurvet en ander materiaal dat er niet in thuis hoort. Het team heeft een oorkonde en een geldbedrag ontvangen.

 

Family Enterprise Case Competition

Het caseteam van Hogeschool Rotterdam heeft op de Family Enterprise Case Competition (FECC) de award voor ‘most creative and innovative case solution’ gewonnen. Dit betreft een jaarlijkse casecompetitie die draait om het oplossen van bedrijfsvraagstukken rondom familiebedrijven. Wereldwijd nemen veel teams van hogescholen en universiteiten deel aan deze competitie. 

In 2016 vond de competitie plaats van 14 tot en met 16 januari in Vermont (V.S.). Het caseteam van Hogeschool Rotterdam, bestaande uit Bob Janson, Steven Sies (beiden afkomstig van het Instituut voor Financieel Management) en Randy de Wit (Instituut voor Commercieel Management) reisden samen met docenten Sandra Farwer en Olav Houben af naar Vermont voor deze driedaagse casecompetitie. De concurrentie bestond uit zestien teams uit vijf landen.

 

Europese competitie ondernemerschapsbevordering 

Het studenten-leerwerkbedrijf De Rotterdamse Zaak heeft in Bratislava de Europese Prijs voor Ondernemerschapsbevordering gewonnen. De Rotterdamse Zaak is een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen van gemeente Rotterdam, Stichting Ondernemersklankbord en ruim twintig gemeenten in de regio Rijnmond. In De Rotterdamse Zaak krijgen ondernemers die in financiële problemen verkeren, ondersteuning van studenten en ervaren oud-ondernemers. Inmiddels zijn op deze manier meer dan 700 ondernemers uit de regio Rotterdam ondersteund bij een doorstart van hun bedrijf. De studenten helpen met het op orde brengen van de financiële administratie, het opstellen van een ondernemersplan of de marketing van het bedrijf. Juist deze nieuwe vorm van samenwerking gaf bij de jury van de Europese Commissie de doorslag om deze prestigieuze prijs toe te kennen aan De Rotterdamse Zaak.

 

HBO-Offshore Award

De studenten Lavrendi Sarris en Prasanth Ramdjanamsingh (Werktuigbouwkunde) hebben een HBO-Offshore Award gewonnen. Het ging hier om teamprijzen. Beide studenten maakten deel uit van twee teams waarin ook studenten van andere hogescholen zaten.

 

Overtref Jezelf Beurs 2016

Honoursstudent Bas Klein (IvL) won bij de start van de cursus de Overtref Jezelf Beurs 2016 van 5000 euro voor zijn afgeronde honourstraject. Bas Klein is een van de eerste Lero-studenten die het honoursprogramma heeft afgerond en direct won hij de hogeschoolbrede prijs. Hij won de prijs voor de oprichting van de Stichting 010010. Hij en medeoprichters Annelou Molendijk en Denise Jacobs beogen hiermee jongeren computervaardigheden als programmeren aan te leren.

 

Bachelor Award 2016

Negen studenten van de opleiding Elektrotechniek en drie studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen hebben met hun afstudeeropdracht Couveusestoplicht de Bachelor Award 2016 van Hogeschool Rotterdam gewonnen. Prematuur geboren kinderen hebben een groot risico op een bloedbaaninfectie, die kan leiden tot ernstige complicaties. Goede handhygiëne verlaagt het infectierisico met ongeveer 40%, maar wordt door de hectiek regelmatig vergeten. Een technische innovatie die het hygiënisch gedrag rondom de couveuse blijvend verbetert, is daarom gewenst. Deze studenten hebben een feedbacksysteem ontwikkeld voor de couveuse, te vergelijken met een stoplicht, dat in dit geval op groen gaat indien de handen op juiste wijze zijn gedesinfecteerd. 

 

HAS-prijs

De Stichting Haagse Analisten School heeft de jaarlijkse HAS-prijs voor beste afstudeerwerk uitgereikt aan student Marvin van Toorn (Chemie). Met de prijs wil de stichting het laboratoriumonderwijs in Zuid-Holland stimuleren. Marvin heeft zijn afstudeerstage gelopen bij het Erasmus Medisch Centrum op een afdeling waar onderzoek wordt gedaan naar spierziektes. Zijn onderzoeksresultaten waren van dien aard dat deze hebben geleid tot publiceerbaar werk. Marvin heeft een oorkonde en een geldbedrag ontvangen van de stichting.

 

Hbo-V scriptieprijs

Alexa Boonstra (Verpleegkunde) heeft de hbo-V scriptieprijs gewonnen, dit is de prijs voor verpleegkundestudenten die een leerwerktraject volgen in het Erasmus Medisch Centrum. Ook is Alexa tweede geworden bij de Bachelor Award van Hogeschool Rotterdam. 

Alexa heeft haar onderzoek gericht op de palliatieve zorg. Ze heeft onderzocht wat een verpleegkundige tijdens de stage nodig heeft aan ondersteuning om patiënten in de palliatieve fase goed te kunnen begeleiden. Daarnaast heeft ze gekeken wat er in het curriculum nodig is, om een student op school goed voor te bereiden. 

 

Abstractprijs ICS-IUGA

Rosemarie Kuijt en Manon van der Plas (beiden Verloskunde) hebben op het congres van de ICS-IUGA (International Urogynecological Association) de abstractprijs gewonnen voor hun afstudeeronderzoek voor de Bachelor Verloskunde Opleiding te Rotterdam. In hun afstudeeronderzoek hebben ze onderzoek gedaan naar de rol van verloskundigen in het herkennen van, voorlichten over of behandelen van anale klachten in de prenatale en postnatale periode.

 

Sport Awards Rotterdam Rijnmond

Thomas Verhaar (Fysiotherapie) is sportman van het jaar geworden. Hij heeft de Sport Awards Rotterdam Rijnmond gewonnen. 

Thomas speelt bij Sparta. Hij is benoemd tot sportman van het jaar vanwege zijn verdiensten voor de club. Sparta promoveerde, na jaren van afwezigheid, weer naar de eredivisie. Thomas werd topscoorder in de Jupiler League en had hierdoor een belangrijk aandeel in de promotie van de club.

 

Fysio in Beeld 2016

Sanneke Don (kerndocent bij de master Manuele Therapie) is de winnares van Fysio in Beeld 2016. Elk jaar roept het KNGF fysiotherapeuten op om collega’s te nomineren voor de ‘fysiotherapeut van het jaar’. Een vakjury heeft een top 3 genomineerd op wie vervolgens gestemd kon worden. Sanneke is met 1424 van de 3412 stemmen de winnaar geworden. 

 

EN-afstudeerprijs 2016

Oud-student Jens de Bruijn (Ergotherapie) heeft de EN-afstudeerprijs 2016 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn afstudeerproject ‘Cliëntgerichte diagnostiek in geriatrische revalidatie’. 

 

WDKA Onderzoeksprijs en publieksprijs Steenbergen Stipendium

De Rotterdamse kunstenares Lou Muuse onderzocht hoe asielprocedures werken en bracht dit met de camera in beeld. De fotoserie ‘Retour afzender’ geeft een overzichtelijke weergave van het complexe traject dat asielzoekers moeten doorlopen. Het is een multimediaproject bestaande uit een fotoserie, de website retourafzender.eu en een bijbehorende publicatie. Fotografe Lou Muuse is recent afgestudeerd aan de Rotterdamse Willem de Kooning Academie en staat met haar journalistieke werk volop in de belangstelling. Met dit project won ze zowel de eerste WDKA Onderzoeksprijs als de publieksprijs van het aan het Nederlands Fotomuseum verbonden Steenbergen Stipendium.

 

Rotterdam 100 Business Challenge

Amreeta Tember (derdejaars IBMS) won met haar team de ‘Rotterdam 100 Business Challenge’. Amreeta’s team onderzocht hoe afvalstromen in Rotterdam beter verwerkt kunnen worden. Ze bedachten een manier om plastic niet simpelweg te recyclen, maar te upcyclen.

Dat deze studente de finale heeft gehaald, is nogal een prestatie: er zijn ieder jaar 500 aanmeldingen voor de grote Rotterdam 100 Business Challenge, waarin grote bedrijven samenwerken met jong talent. Op basis van een cv en motivatie wordt een selectie van honderd studenten uitgenodigd voor een pitch.

 

Japanese Public Speaking Contest

Kariem El Desowky (tweedejaars TMA-student) heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen tijdens de ‘30th Japanese Public Speaking Contest’ van de Japanse ambassade in Nederland. 

Tijdens de wedstrijd deelden de deelnemers hun verhalen over verschillende onderwerpen met het publiek. De Japanse ambassade schreef erover op haar website: “It was an opportunity to realize how interesting and difficult Japanese can be and how fun it is to share and exchange thoughts with other people, in front of a jury and audience.”

 

Beste stagiaire van het jaar

Ellen Hessels (alumnus IBL) mocht zich in 2016 een jaar lang officieel de beste stagiaire van het jaar noemen. Dat werd besloten door de jury van de Dag van de Stagiair: ”Ellen heeft laten zien dat zij constant bezig is om zichzelf te ontwikkelen tijdens haar stage. Niet alleen op theoretisch gebied, maar ook op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.” Zelf gaf ze aan dat ze het belangrijk vindt om daarnaast ook nog echt iets bij te dragen aan het bedrijf waar ze stage loopt; Diversey Care. Ellen schreef haar scriptie over een marketingconcept voor koffiereinigers die koffie nóg beter moeten laten smaken.

 

Paralympische Spelen Rio 

Bij de Paralympische Spelen in 2016 hadden we ook een winnaar. Studente Melaica Tuinfort (RUAS) won in Rio de Janeiro een bronzen medaille bij het powerliften!

 

Olympische Spelen Rio

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro hebben studenten Robert Meeuwsen en Alex Brouwer (beiden RUAS) een bronzen medaille gewonnen bij het beach volleyball. Een geweldige prestatie. 

 

Europees Talenlabel 2016

Carole Westerkamp (RBS) heeft de derde prijs gewonnen in de strijd om het Europees Talenlabel van het Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs), ter waarde van 1000 euro.

Haar project Language Café maakt op een innovatieve manier gebruik van de talenrijkdom in de organisatie. Daarmee wordt geprofiteerd van het taalvaardigheidskapitaal dat aanwezig is in de organisatie, waarmee gewerkt wordt aan de waardering van de taal en van de collega’s die de talen spreken. Het project is goed georganiseerd en bewezen effectief.

 

FGB-scriptieprijs

Annemarth Hagestein (alumnus FM) is de winnares van de FGB-scriptieprijs. Ter ontwikkeling van de kennis binnen het facilitaire vakgebied worden studenten uitgedaagd om een interessant afstudeeronderwerp te kiezen en een scriptie te schrijven die aan een aantal vastgestelde criteria voldoet. De scriptie wordt beoordeeld door professionals en tijdens de diploma-uitreiking wordt de scriptieprijs bestaande uit een beeldje en een cheque van 500 euro uitgereikt.  

 

FM Games

Yara van Hamburg (alumnus FM) is de winnares geworden van de FM Games for young professionals.

 

Make it Happen Scriptieprijs 2016

Rens Huisman (opleiding Communicatie) is winnaar geworden van de PCR Make it Happen Scriptieprijs 2016.

 

Open Data IoE Hackathon

Reiner Dorst, Jelle Kerkstra en Julian In ’t Veld (opleiding Informatica) en Martijn van der Wurff, Jelle van Hengel en Quinten Stekelenburg (opleiding Technische Informatica) zijn de winnaars van de Open Data IoE Hackathon in Brussel. Ze hebben €2000,- gewonnen om Cisco Live in Berlijn bij te wonen. 

HOME