Iris Edelsmid - Industrieel product ontwerp

Hoofdstuk - bijlagen

Peildatum 31-12-2015

VOLTIJD, DEELTIJD EN/OF DUAAL
Aardrijkskunde (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Accountancy voltijd
Ad Accountancy voltijd, deeltijd
Ad Arts & Crafts voltijd
Ad Crossmediale Communicatie voltijd
Ad Engineering voltijd, deeltijd
Ad ICT Service Management voltijd, deeltijd
Ad Maintenance & Mechanics voltijd, deeltijd
Ad Management in de Zorg deeltijd
Ad Officemanagement voltijd, deeltijd
Ad Ondernemen voltijd, duaal
Ad Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd
Ad Onderwijsondersteuner Technisch beroepsonderwijs deeltijd
Ad Pedagogisch Educatief Medewerker voltijd, deeltijd
Automotive voltijd, duaal
Autonome Beeldende Kunst voltijd
Bedrijfseconomie voltijd, deeltijd
Bedrijfskunde MER voltijd, deeltijd
Biologie (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd
Bouwkunde voltijd, deeltijd, duaal
Business IT & Management voltijd, deeltijd
Chemie voltijd
Chemische Technologie voltijd, deeltijd
Civiele Techniek voltijd, deeltijd, duaal
Commerciële Economie - Creative Marketing en Sales voltijd
Commerciële Economie - Global Marketing en Sales voltijd
Commerciële Economie - Marketing of Social Business voltijd
Commerciële Economie - SportMarketing & Management voltijd
Commerciële Economie deeltijd
Communicatie voltijd, deeltijd
Communication and Multimedia Design voltijd, deeltijd
Creative Media and Game Technologies voltijd
Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving voltijd, deeltijd
Duits (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Economie (Algemene Economie en Bedrijfseconomie) (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Elektrotechniek voltijd, deeltijd, duaal
Engels (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Facility Management voltijd
Financial Services Management voltijd
Fiscaal Recht en Economie voltijd
Frans (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Geschiedenis (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Gezondheidszorg en Welzijn (lerarenopleiding) deeltijd
Human Resource Management voltijd, deeltijd
Industrieel Product Ontwerpen voltijd
Informatica voltijd, deeltijd
International Business and Languages - Dutch + English stream voltijd
International Business and Management Studies - English stream voltijd
Leisure Management voltijd
Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)  </font> voltijd, deeltijd
Logistics Engineering voltijd
Logistiek en Economie voltijd, deeltijd
Maatschappijleer (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd, deeltijd
Management in de Zorg deeltijd
Maritiem Officier voltijd
Maritieme Techniek voltijd
Medische Hulpverlening voltijd
Mens en Techniek differentiatie Gezondheidzorgtechnologie voltijd
Natuurkunde (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Nederlands (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Opleiding tot Fysiotherapeut voltijd
Opleiding tot Verpleegkundige voltijd, deeltijd, duaal
Opleiding voor Ergotherapie voltijd
Opleiding voor Logopedie voltijd
Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij voltijd
Pedagogiek voltijd, deeltijd
Ruimtelijke Ontwikkeling differentiatie Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd
Small Business en Retail Management voltijd, duaal
Sociaal Pedagogische Hulpverlening voltijd, deeltijd
Technisch Beroepsonderwijs (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd
Technische Bedrijfskunde voltijd, deeltijd
Technische Informatica voltijd
Trade Management gericht op Azie - Dutch + English stream voltijd
Vastgoed en Makelaardij voltijd, duaal
Verloskunde voltijd
Vormgeving voltijd
Watermanagement voltijd
Werktuigbouwkunde voltijd, deeltijd, duaal
Wiskunde (lerarenopleiding) voltijd, deeltijd

 

Masters 

Economie
Master in Consultancy and Entrepreneurship Voltijd Engelstalig 1 jaar
Master in Finance and Accounting Voltijd Engelstalig 1 jaar
Master in Logistics Management Voltijd Engelstalig 1 jaar
GEBOUWDE OMGEVING
Master Architectuur Deeltijd Nederlandstalig 4 jaar
Master Stedenbouw Deeltijd Nederlandstalig 4 jaar
GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ
Master Begeleidingskunde Deeltijd Nederlandstalig 2,5 jaar
Master Management en Innovatie Deeltijd Nederlandstalig 2 jaar
Master Pedagogiek Deeltijd Nederlandstalig 2 jaar
GEZONDHEIDSZORG
Master Advanced Nursing Practice Duaal Nederlandstalig 2 jaar
Master Physician Assistant Duaal Nederlandstalig 2,5 jaar
Master Physician Assistant (klinisch verloskundige) Duaal Nederlandstalig 2,5 jaar
Master Kinderfysiotherapie Deeltijd Nederlandstalig 3,5 jaar
Master Manuele Therapie Deeltijd Nederlandstalig 3 jaar
Master Sportfysiotherapie Deeltijd Nederlandstalig 3 jaar
KUNST, MEDIA EN ICT
Master Design Deeltijd Nederlandstalig 2 jaar
Master Education in Arts Deeltijd Engelstalig 2 jaar
Master Fine Art Voltijd Engelstalig 2 jaar
Master Interior Architecture  & Retail Design Voltijd Engelstalig 2 jaar
Master Media Design and Communication Voltijd Engelstalig 2 jaar
ONDERWIJS
Master Leren & Innoveren Deeltijd Nederlandstalig 2 jaar
HOME